AVÍS LEGAL

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’Empresa titular d’aquest website és CLECE VITAM, S.A. (d’ara endavant “l’Empresa”) amb domicili social en Avinguda Manoteras, número 46 de Madrid (28050), amb número de CIF: A-87045456, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 22302, foli 190, fulla M-581449, inscripció 1ª, número 1141 de protocol. Correu electrònic: rgpd-clecevitam@clecevitam.com

Usuaris

L’accés i/o ús del Lloc web https://clecevitamponent.com/ (d’ara endavant “Lloc web”) atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats a aquest. La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït.

Quan l’USUARI es registri i aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li serà aplicable el que es disposa en l’epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

Obligacions de l’usuari

El simple accés, navegació i ús del Lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de l’Avís Legal vigent i publicat a cada moment.

El Lloc web proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Empresa o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que resultés necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Empresa ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’Empresa es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, l’Empresa no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, en el seu cas.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Empresa per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…).

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Empresa, L’accés, navegació, utilització, emmagatzematge i/o descàrregues del contingut, per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

En conseqüència, l’ús dels continguts del lloc web per part de l’usuari serà per al seu ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de l’Empresa. Aquesta autorització de còpia privada no implica la concessió de llicència o algun dret d’explotació a favor de l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat: L’Empresa ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors.

L’Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar.

L’Empresa no garanteix la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc web i/o dels seus serveis. No obstant això, posarà els seus millors esforços a procurar que el Lloc web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

Ús de cookies

El lloc web de l’Empresa utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com per recollir estadístiques. Per a més informació accedeixi a la nostra Política de cookies.

Enllaços

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet.

L’Empresa no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre l’Empresa i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Els enllaços a les webs de l’Empresa hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de l’Empresa de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • L’Empresa podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació per part de l’Empresa.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Empresa excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
Generalitats

l’Empresa perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions de les presents condicions i durada

l’Empresa es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna en el seu lloc web.

Podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència des del moment de la seva modificació i publicació en el lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Empresa i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es recorrerà als jutjats i tribunals que corresponguin a la competència territorial de l’Empresa titular de la web, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués ser competent.